Privacybeleid

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Eric Fernée (een handelsnaam van Today is Today) aan. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Eric Fernée is gevestigd aan de Schonauwen 74 (3401 HJ) te IJsselstein en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68230761. Eric Fernée is per e-mail te bereiken via vraaghet@ericfernee.nl en telefonisch via 06-57 41 41 14.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Eric Fernée omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Eric Fernée aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en klanten. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Eric Fernée valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eric Fernée behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 februari 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijnen van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor marketing doeleinden en voor de uitvoering van de overeenkomst. Een overzicht van de persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst verzameld worden tref je hieronder aan:

 • Voornaam + achternaam
 • Straat + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw surfgedrag op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Alle gegevens die je zelf verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account, telefonisch, per e-mail, intake formulier etc.

Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit is jouw naam. Via het contactformulier wordt ook jouw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met je op te nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor marketingdoeleinden worden voor een termijn van twee jaar opgeslagen.

De verwerking van de persoonsgegevens door Eric Fernée vindt plaats op de volgende rechtsgronden. Je hebt via de overeenkomst toestemming verleend voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Daarnaast is het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Eric Fernée rusten. Ook is het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk vanwege het gerechtvaardigde belang van Eric Fernée. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit marketingdoeleinden.

Eric Fernée verstrekt alleen de informatie aan derden die nodig is voor bovengenoemde rechtsgronden.

Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief van Eric Fernée door een e-mail te zenden aan vraaghet@ericfernee.nl.

Cookies

Eric Fernée maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Eric Fernée bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Eric Fernée om een goede gebruikerservaring aan je te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Eric Fernée. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Eric Fernée is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Eric Fernée raad je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Eric Fernée zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Eric Fernée. Denk onder andere aan:

 • TransIP – hosten van onze website en cloud opslag (Stack).
 • MoneyBird – boekhoudprogramma.
 • Calendly – het online maken van afspraken
 • MailChimp – mailing, het versturen van nieuwsbrieven.
 • Google Analytics – anoniem inzage in surfgedrag.

Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Eric Fernée op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Eric Fernée verkrijgt jouw persoonsgegevens ook via derden, onder andere via:

 • Google Analytics
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo
 • YouTube
 • Twitter
 • De e-mail
 • De telefoon
 • SoundCloud

Geautomatiseerde besluitvorming

Eric Fernée kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eric Fernée) tussen zit. Dit kan onder andere door het gebruik van Facebook, LinkedIn, Google advertenties.

Beveiliging

Eric Fernée heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jouw te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Eric Fernée beveiligings maatregelen getroffen. Zo heeft Eric Fernée met derden die jouw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland, op een server binnen Europa of zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA).

 

Strafbare feiten

Wanneer er een vermoeden bestaat van een strafbaar feit zoals stalking, geweld of soortgelijke zaken behoudt Eric Fernée zich het recht voor om alle gegevens die daarvoor nodig zijn te overhandigen aan de lokale of internationale autoriteiten (Politie, Justitie e.d.) en aangifte te doen.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je

wel altijd vragen om jezelf te identificeren. Indien je jouw gegevens wil wijzigen of iets anders met jouw persoonsgegevens wenst te doen, mag je een e-mail sturen naar Eric Fernée. Eric Fernée zal de gevraagde wijziging dan in de systemen doorvoeren en hier een screenshot van sturen.

Indien je een klacht wil indienen over Eric Fernée met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen naar vraaghet@ericfernee.nl. Ook kun je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, tref je aan via deze link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.